Vorming – Formation

Initiële en voortgezette vorming zijn essentiële religieuze grondslagen van ons leven als Broeders van het Heilig Kruis. Onze Orde biedt de kandidaten een menselijke, religieuze, intellectuele en pastorale vorming.

  • Pre-noviciaat: ongeveer 1 jaar
  • Noviciaat: minimum 12 maanden, maximum 24 maanden
  • Post-noviciaat: minimum 3 jaar, tot aan de solemnele geloften

Initial and ongoing formation are essential religious foundations of our life as Brothers of the Holy Cross. Our Order offers the candidates a human, religious, intellectual and pastoral formation.

  • Pre-novitiate: about 1 year
  • Novitiate: minimum 12 months, maximum 24 months
  • Post-novitiate: minimum 3 years, until solemn vows