Gemeenschap – Community

Priorij: is de normatieve structuur voor een lokale religieuze gemeenschap van broeders in de Orde. Een kruisheren priorij telt minimum acht leden, waarvan minimum zes feitelijk samenleven in gemeenschap.

Priory: is the normative structure for a local religious community of Crosier brothers in the Order. A Crosier priory counts at least eight members, of which at least six actually live together.

Constituties – Constitutions

1967 – 2017: 50ste verjaardag van het Kapittel van de Vernieuwing

Kort na het Tweede Vaticaanse Concilie, riep Magister Generaal Wilhelmus Van Hees O.S.C. het generaal kapittel van de Kruisheren samen; het zogenaamde Kapittel van de Vernieuwing in 1967. Dit kapittel zou een begin maken met de uitvoering van de besluitvorming van het Concilie met betrekking tot het Godgewijde Leven. Elementen van een nieuwe visie vonden hun neerslag in hoofdstuk 6 van Lumen Gentium en in het Concilie Decreet Perfectae Caritatis, over de Aangepaste Vernieuwing van het Godgewijde Leven.

Het belangrijkste werk van de kapittelleden in 1967 bestond erin nieuwe Constituties te ontwerpen, gebruikmakend ook van de richtlijnen van Paus Paulus VI in zijn Motu Proprio Ecclesiae Sanctae van 6 augustus 1966.

1967 – 2017: 50th anniversary of the Chapter of Renewal.

Shortly after the Second Vatican Council, Master General Wilhelmus Van Hees O.S.C. convocated the general chapter of the Crosier; the so called Chapter of Renewal of 1967. This chapter would begin with the implementation of the decisions of the Council regarding Consecrated Life. Elements of a new vision are spelled out in chapter 6 of Lumen Gentium and in the Decree Perfectae Caritatis on the Adaptation and Renewal of the Consecrated Life.

The major work of the capitulars in 1967 consisted in the development of new Constitutions, making use of the instructions issued by Pope Paul VI in his Motu Proprio Ecclesiae Sanctae of August 6, 1966.

 

2010-constitutions_statutes_glossary

Reguliere Kanunniken – Canons Regular

De Reguliere Kanunniken van de Orde van het Heilig Kruis zijn een groepering van christenen die willen leven en werken in een gemeenschap om de voltooiing van het Rijk God in deze wereld te bevorderen. (Constituties 1.1.)

The Canons Regular of the Order of the Holy Cross is a union of Christian men who will to live and work in a community to promote the accomplishment of God’s Kingdom in this world. (Constitutions 1.1.)