Identiteit – Identity

ASPECTS OF CROSIER IDENTITY – ASPECTEN VAN DE KRUISHEREN-IDENTITEIT

“Een broeder te zijn voor alle mensen. Dat vraagt ons te leven onder het teken van de Ene Gekruisigde.” (Const. 11.3)

“To be a brother to all people is to live under the sign of the Crucified One.” (Const. 11.3)